Facebook
Twitter
Youtube
Instagram

Sahne Sanatları Oyunculuğu
"M.E.B Sertifikalı"

DERS GÜN ve SAAT SEÇENEKLERİ

Pazartesi-Çarşamba

Salı-Perşembe

Cumartesi-Pazar

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

18:30-21:30

18:30-21:30

16:00-19:00

 

20 Hafta (5 Ay) süren eğitim; temel oyunculuğun yanı sıra tiyatro ve kamera oyunculuğu, diksiyon, doğaçlama, metin çözümleme, tiyatro kuramları, ses ve nefes eğitimi, şan, hareket, dans derslerini içerir ve temel oyunculuk becerisini çok yönlü olarak kazandırır.

¨       Temel Oyunculuk :Oyunculuğa giriş çalışmaları yapma; temel oyunculuk prensiplerini öğrenme; doğaçlama çalışma; rol ve karakter yaratma.

¨       Hareket : Bedeni ve bedensel alışkanlıkları keşfetme; harekette ekonomi ve rahatlığı sağlama; bedensel ifadeyi zenginleştirme; vücut kontrolünü sağlama; koordinasyon kazandırma; beden ve nefes kontrolünü performansa taşıma.

¨       Ses ve Nefes Eğitimi : Doğru nefes alma; doğal sesi keşfetme; sesi hareket,düşünce ve duygu ile birleştirme.

¨       Metin Çözümleme : Tiyatro ve sinema metninin olay örgüsü ve karakter analizini yapma; hikayedeki dönem, sosyo-ekonomik ve siyasi yapıyı inceleme; metnin tüm görsel ve işitsel tasarımlarını düzenlenme; dramaturji çalışmaları yapma.

¨       Hareket Teknikleri : Fiziksel karakterizasyon oluşturma; silahsız dövüş teknikleri kazandırma; sahne enerjisi ve dinamiği oluşturma; birey ve karakterin fiziksel profillerini çıkarma.

¨       Dans : Hareket ile müzik ve ritim arasındaki organik ilişkiyi kavrama; adım öğrenme; beden yumuşatma; ritim duygusunu geliştirme.Beden esnekliği ve gücünü artırma, müzik eşliğinde hareket becerisi kazandırma, hız, ritim, akış gibi duyarlılıklar sağlama.

¨       Uygulamalı Kamera Oyunculuğu : Kamera terminolojisini öğrenme; kadraja göre performans belirleme; kamera ile performans koordinasyonu sağlama; devamlılık takibi yapma; yön ve eksen belirleme.Sahne çekimi yapma; sahneleri grupça izleme ve değerlendirme.

¨       Şan : Müzik, şarkı söyleme bilgi ve becerisini solo ve koro çalışmalarıyla kazandırma. Bir müzikal sahnenin uygulamalı çalışılması.

¨       Sahne Çalışmaları : Rol inceleme; karakter yaratma; prova teknikleri kazanma; değişik dönem oyunlarından sahneler çalışma.

¨       Tiyatro Kuramları: Tiyatro Teorisi’nin dönemlere ve akımlara göre anlatılması, döneme ait yazar araştırması, eser ve sahne çalışması.

¨       Diksiyon-Fonetik:Sesi tanıma, nefes kontrolü,konuşma,tonlama,vurgu.Anlaşılır,renkli,ilgi çekici ve etkileyici konuşma. Günlük,amaçlı,hazırlıksız konuşma ve konuşurken vücut dilini kullanma.